Maakt mobiele zorg wereldwijd toegankelijk
 

Volg ons YouTube kanaal

Healthcare Anywhere

Gezondheidszorg is voor het overgrote deel van de wereldbevolking niet toegankelijk en zeker geen vanzelfsprekendheid. Lokaal opererende, niet-westerse instellingen ontbreekt het vaak aan financiële en logistieke mogelijkheden en aan kennis. Loggia BV wil met haar missie Healthcare Anywhere bijdragen aan het faciliteren van zorgverlening. De missie Healthcare Anywhere is ontstaan vanuit de sterke wens om mensen te helpen.

Mobiele gezondheidzorg

Een grote mate van toegankelijkheid, geschikt gereedschap en beheersbare kosten zijn van groot belang bij het bieden van zorg. In rurale gebieden is dit een lastige karwei. Voor pionieren en improviseren is vooral veel goede wil nodig, maar dat is voor een effectieve behandeling niet voldoende. Zeker als het gaat om tandzorg. Een stabiele ligging van de patiënt, geschikt gereedschap en een comfortabele zit van de behandelaar zijn van belang voor een goed resultaat. 

Lees verder 

Producten

In 2005 werd bij Medische Zending / Primary Health Care Suriname (MZ/PHCS) gestart met het structureel verlenen van tandzorg. De omstandigheden in Suriname waren en zijn lastig. Alle transport moet door de lucht plaatsvinden. Het ontbrak aan specifiek gereedschap dat geschikt is voor toepassing in deze omstandigheden. Rob Poots bedacht en ontwikkelde daarom de MedicalMate®.

Lees verder

Suriname

Vanaf 2008 bedient MedicalMate Suriname met mobiele behandeltafels voor tandzorg.

Gambia

Afrika vraagt om mobiele middelen om zorg mogelijk te maken. MedicalMate wordt in moeilijk begaanbare gebieden ingezet.