U bent hier

Healthcare Anywhere

ad

Gezondheidszorg is voor het overgrote deel van de wereldbevolking niet toegankelijk en zeker geen vanzelfsprekendheid. Lokaal opererende, niet-westerse instellingen ontbreekt het vaak aan financiële en logistieke mogelijkheden en aan kennis. Loggia BV wil met haar missie Healthcare Anywhere bijdragen aan het faciliteren van zorgverlening. De missie Healthcare Anywhere is ontstaan vanuit de sterke wens om mensen te helpen.

 

Het doel is een betaalbare en doelmatige gezondheidszorg in gebieden waar dat tot nu toe niet mogelijk leek. We willen zorgverlening faciliteren, op een innovatieve manier, zodanig dat dit overal haalbaar is. Blijvende zorgverlening dus, toegankelijk en laagdrempelig.

 

Met de juiste gereedschappen en het bieden van een goede opleiding en adequate ondersteuning aan lokale gezondheidswerkers kan deze zorg gerealiseerd worden. MedicalMate® levert dergelijke gereedschappen: lichtgewicht, mobiel, fit-for-use. De gezondheidswerker staat centraal bij het bedenken en uitwerken van ondersteuning. Inspireren, meedenken en mee laten denken, zich realiseren dat het altijd anders en beter kan, zo ontstaan soms onverwachte oplossingen.

Suriname

Vanaf 2008 bedient MedicalMate Suriname met mobiele behandeltafels voor tandzorg.

Gambia

Afrika vraagt om mobiele middelen om zorg mogelijk te maken. MedicalMate wordt in moeilijk begaanbare gebieden ingezet.