U bent hier

Medische zorg

ad

Medische zorg is voor het grootste gedeelte van de wereldbevolking niet toegankelijk of vanzelfsprekend. Lokaal opererende, niet westerse instellingen bieden op een andere wijze medische zorg dan de gekende westerse oplossingen. Doorgaans is geen kliniek of ziekenhuis beschikbaar. Het ontbreekt vaak aan financiële middelen, logistieke mogelijkheden en kennis.
In de huidige tijd gaat alles steeds sneller, er ontstaan andere, nieuwe waarden ook ten aanzien van medische zorg. De grenzen van gezag vervagen, er komt nieuw besef, aan de basis van de zorgpiramide verloopt alles op een andere wijze dan in westerse opvattingen gekend was. In de zich ontwikkelende landen is de vraag naar medische zorg groter dan kan worden aangeboden. Anders denken over oplossingen, los komen van oude opvattingen, het kan altijd anders. Om medische zorg anders aan te pakken, op een breed terrein en om het laagdrempelig te maken moet er anders worden gedacht. De dingen die in de westerse wereld een begrip zijn moeten anders worden uitgelegd en toegepast. Het gaat er om samen met de lokale gezondheidswerker dingen te bedenken die echt nodig zijn en die werken. Zorg die ertoe doet en die blijvend is. MedicalMate® levert een eerste bijdrage aan een betaalbare en doelmatige wijze van werken in de gezondheidszorg in gebieden waar dat tot nu toe niet mogelijk en haalbaar leek. Innovatie is hiervoor het kernwoord.

Suriname

Vanaf 2008 bedient MedicalMate Suriname met mobiele behandeltafels voor tandzorg.

Gambia

Afrika vraagt om mobiele middelen om zorg mogelijk te maken. MedicalMate wordt in moeilijk begaanbare gebieden ingezet.