U bent hier

Tandzorg

ad

Voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, door de inzet van beschikbare kennis en die over te dragen op lokale zorgwerkers. Mensen daadwerkelijk vooruithelpen met goede instructies en materiaal op lokaal niveau, zodanig dat het resultaat groter is dan de som van de verschillende delen.

De gebitten van met name jonge kinderen in lastig toegankelijke gebieden zijn over het algemeen niet in goede conditie. Dit is de laatste jaren een toenemende tendens omdat er wel in toenemende mate snoep wordt gegeten maar er onvoldoende wordt gepoetst. Door beschikbare kennis over te dragen op lokale zorgwerkers worden voorlichting en preventief onderhoud een reëele optie. Zo helpen we mensen daadwerkelijk vooruit met goede instructies en materiaal op lokaal niveau. En dat leidt tot veel meer gebitten die gezond zijn en blijven. Het resultaat is dan groter dan de som van de verschillende delen.

Een intensieve samenwerking tussen medisch specialisten, medische zorgverleners, behandelaars in het veld, jonge ingenieurs, enthousiaste ontwerpers en constructeurs heeft geleid tot de ontwikkeling van een lichtgewicht en mobiele behandeltafel voor tandheelkundige behandelingen.

MedicalMate® wil zorg wereldwijd voor iedereen toegankelijk maken. Daarvoor ontwikkelt MedicalMate® specifieke gereedschappen. De wensen van de gebruikers worden geinventariseerd en maximaal benut waardoor het eindresultaat een optimaal product is. Een product dat zowel in toegepaste techniek als op het gebied van ergonomie doelmatigheid is. De ambitie blijft het mogelijk maken om gezondheidszorg te voorzien van lichtgewicht en mobiele gereedschappen zodat zorg overal inzetbaar is.

Suriname

Vanaf 2008 bedient MedicalMate Suriname met mobiele behandeltafels voor tandzorg.

Gambia

Afrika vraagt om mobiele middelen om zorg mogelijk te maken. MedicalMate wordt in moeilijk begaanbare gebieden ingezet.